Záverečné hodnotiace správy

 

Záverečná správa  o VVČ                správa_2022_2023 (1)

Záverečná správa o VVČ                 správa_2021_2022    

Záverečná správa  o VVČ                       správa_2018/2019 (2)

 Záverečná  správa o VVČ                      správa_2020/2021

Záverečná  správa o VVČ              Správa o vvc-2019-2020

záverečná správa – predprimárne vzdelávanie – 2017/2018  

záverečná správa – predprimárne vzdelávanie – 2016/2017

záverečná správa – predprimárne vzdelávanie – 2015/2016

záverečná správa – predprimárne vzdelávanie – 2014/2015

záverečná správa – predprimárne vzdelávanie – 2013/2014