Zamestnanci

 

Riaditeľka MŠ:   Eva Pačaiová

 Učiteľky:

 1.trieda:      Eva Pačaiová                               

                        Mgr. Silvia Komárová

2. trieda:     Katarína Bučková

                        Monika Kollárová

3.trieda:       Mária Ivanová

                        Jaroslava Lukáčová

 Upratovačky:  

 Anna Greisingerová  /školníčka/

 Jana Eliášová

 Vedúca školskej jedálne:    Ing.Slavomíra Čulláková

Kuchárky:                                                                                                                                                                             

hlavná kuchárka:           Martina Dlugošová

pomocná kuchárka:      Janka Gregorová                

Ekonóm: Emília Kovalčíková

Informatik: Bc. Adrián Krajník

Mzdárka : Ružena Adamkovičová

Hospodárka:    Rozália Dudráková