Zamestnanci

 

Riaditeľka MŠ:   Eva Pačaiová e-mail:     riaditelka@msrumanova.sk

 Učiteľky:

1.trieda:       Eva Pačaiová, r.š.

                        Jaroslava Lukáčová

                         Bc. Dominika Majcherová

 2.trieda:     Mgr. Silvia Komárová

                        Antónia Petrovová                      

3. trieda:     Katarína Bučková

                        Monika Kollárová

 

 Upratovačky:  

 Anna Greisingerová  /školníčka/

 Jana Eliášová

 Vedúca školskej jedálne:    Ing.Slavomíra Čulláková

e-mail:                                             jedalen@msrumanova.sk

                                                          sjrumanova@centrum.sk

Kuchárky:                                                                                                                                                                             

hlavná kuchárka:           Martina Dlugošová

pomocná kuchárka:      Janka Gregorová                

Ekonóm: Emília Kovalčíková           e-mail:   ekonom@msrumanova.sk

Informatik:       Bc. Adrián Krajník

Mzdárka :   Ružena Adamkovičová

Hospodárka:   Ružena Adamkovičová