Dokumenty školy

 

Školský vzdelávací program “Zivot na Zemi”

ŠkVP 2017

ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ Rumanova

Dodatky_k_šk.poriadku

Školné odpustenie

 

Učebné osnovy 2017

Učebné osnovy – obsahové celky školského vzdelávacieho programu a názvy TÉM ŠkVP- 

 ,,Žijeme na modrej planéte”, alebo ,,Život na Zemi”

 
Obsahové celky
 
Témy    
SEPTEMBER
Moja materská škola
Vitajte v materskej škole
Nie som tu sám
Cesta do MŠ
My sme zdravá škôlka
OKTÓBER
Záhrada starej mamy
Rastliny a plody  jesene
Zdravé potraviny
Z truhlice starej mamy
Jeseň na poli
NOVEMBER
Keď padá lístie
Počasie a oblečenie na jeseň
Malí ochrancovia prírody
Moje telo, moje zdravie
Bezpečnosť na ceste
DECEMBER
Srdce dokorán
Príď Mikuláš
Zvieratká a vtáky v zime
Tešíme sa na Vianoce
JANUÁR
Pani Zima kraľuje
Zimné športy
V zdravom tele zdravý duch
Ľudské telo
Noc je dlhá, deň je krátky
FEBRUÁR
Planéta Zem
Fašiangy a karnevaly
Časové vzťahy
Vesmír zem a neživá príroda
Tradičné remeslá a materiály
MAREC
Kniha je môj priateľ
Kto mi číta rozprávky
Urobme si vlastnú kniha
Zázračná škrupinka
Prírodné javy
APRÍL
Čaro jari
Prvé jarné kvety
Veľká noc prichádza
Domáce zvieratá a mláďatá
Apríl- mesiac lesov
MÁJ
Máj, máj, máj zelený
Tajomstvo mojej mamy
Moja rodina
Lesné a voľne žijúce zvieratá
Strom a jeho tajomstvá
JÚN
Šťastné deti, šťastná zem
Lúče letného slnka
Morský svet
Exotické zvieratá
Hurá na prázdniny