Mar 062021
 

CHOD ŠKOLY OD 22.03.2021

Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR podĺa § 150 odst. 8 školského zákona č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2. marca 2020 Mestská časť Košice -Staré Mesto, zastúpená starostom Ing. Igorom Petrovčíkom, ako zriaďovateľom materských škôl, v pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto, vydal starosta za účelom zabezpečenia chodu materských škôl toto usmernenie:
V období od 22.03.2021 až do odvolania mimoriadne umožňujem školské vyučovanie v materských školách prednostne iba deťom zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Čiže pre deti zákonných zástupcov, ktorí musia vykonávať svoju prácu prezenčne.

Vážení rodičia, prikladám Vám najnovšie informácie ohľadom fungovania materskej školy v čase od 08.03.2021 do 21.03.2021

Eva Pačaiová, r.š.

usmernenie_otvorenie_od_8.3.2021

Cestne-vyhlasenie—-zakonny-zastupca_MŠ Rumanova

Vážení rodičia,

aj v tomto roku máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa na psychologické vyšetrenie ohľadom školskej zrelosti. Poprosím Vás, ktorí máte o to záujem, aby Ste mi to nahlásili najneskôr do 10.03.2021. Ďakujem. r.š.

CPPPaP v Košiciach: Diagnostika školskej pripravenosti v čase pandémie:

Aj napriek pandemickej situácií je CPPPaP v Košiciach, ako školské zariadenie aktuálne, aj keď v upravenom režime, pre klientov otvorené. V súčasnosti poskytujeme deťom a rodičom neodkladnú starostlivosť. V tejto súvislosti Vás prosíme o nahlásenie počtu detí, ktoré by potrebovali poradenstvo a diagnostiku v súvislosti s plnením PŠD a deti, ktoré potrebujú orientačné poradenstvo a diagnostiku.

 

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.