Jún 182023
 

421798880_7046467342105806_6383883210578075963_n419747444_844695424126751_7065937296670022660_n

Blíži sa čas karnevalov a jeden si urobíme aj my v materskej škole.

Bude 14. februára 2024 (v stredu). Tešíme sa už teraz. ‍‍♂️‍♀️

Dôležitý oznam.

Na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto,  s účinnosťou od 1. februára 2024, bolo vydané VZN č.2/2023, na základe ktorého sa zvyšujú poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ na jednotnú sumu    50,- € mesačne plus príspevok 8,- € na režijné náklady v materskej škole na jedno dieťa (mesačne).

Pripájam plné znenie VZN, podpísané starostom MČ Ing. Igorom Petrovčíkom. V ňom sú uvedené aj výnimky, ktoré sú oslobodené od poplatkov.

                                                                                                                    Eva Pačaiová, r.š.

VZN_2023-2_-_o_určení_výšky_príspevku_na_čiastočnú_úhradu_výdavkov_v_školských_zariadeniach

 Oznamujem rodičom, že dňa

25.01.2024 o 16:00 hod. (vo štvrtok)

bude v školskej jedálni

Plenárna schôdza rodičov MŠ Rumanova 4, Košice,

na ktorej rodičov  detí z prípr. triedy

p. psychologička Mgr. Natália Krokavcová z Centra poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice

oboznámi s požiadavkami, kladenými na deti pred vstupom

do 1. ročníka ZŠ. (tzv. školská zrelosť).

Schôdze sa zúčastní ako hosť aj p. riaditeľ zo ZŠ Masarykova 29/A Košice,  PaedDr. Radoslav Lukács.

Eva Pačaiová, r.š.

409725226_7368670259822670_2566386407186343909_n

 ‼️PREVÁDZKA MŠ počas vianočných prázdnin.‼️Oznamujem rodičom, že v čase vianočných prázdnin budú staromestské materské školy zatvorené, s výnimkou Zádielska. Preto prosím tých rodičov, ktorí v tomto čase potrebujú umiestniť dieťa do MŠ (Zádielska), aby to záväzne nahlásili triednym učiteľkám. Ďakujem.

prázdniny 2023SCJ-Image-for-BG-website-1-scaled

Mikuláš v materskej škole.

405980677_6838048002947742_2230860015310908137_n

Oznamujem rodičom, že dňa 1. decembra dopoludnia, nás navštívi “Ujo Ľubo” s hudobnou rozprávkou o Mikulášovi. “Ozajstný Mikuláš“, aj s darčekmi príde do MŠ v utorok, 05.12.2023 a v stredu bude avizované vianočné fotenie. Tešíme sa!❄️☃️❄️

POZVÁNKA

Pozývam zástupcov tried, členov výboru ZRŠ 

na zasadanie  SRRZ RZ pri MŠ Rumanova 4, Košice,

ktoré sa uskutoční dňa     29.11.2023

o 16:00 hod. v školskej jedálni.

 Eva Pačaiová, riad. MŠ

 

Dovolím si Vám, milí rodičia, aj touto cestou oznámiť, že vo štvrtok, 21.09.2023 o 15:30 hod. sa v školskej jedálni uskutoční Plenárna schôdza ZRŠ, kde budú rodičia oboznámení s niektorými bodmi šk. poriadku. Následne (o 16:00 hod.) sa uskutočnia triedne aktívy rodičov v triedach. Prosíme o účasť.     E.Pačaiová, r.š.

školka-1-970x555

Nástup do MŠ je 04.09.2023 (v dňoch 28., 30. a 31.08.2023 nie je MŠ v prevádzke, ani náhradná MŠ).

Pokyny pre rodičov novoprijatých detí, ale aj ostatných, vrátane zoznamu  vecí, ktoré je potrebné doniesť pri nástupe do MŠ:

 • prezúvky (pevná obuv)
 • pre dievčatá kefu na vlasy alebo hrebeň, označený menom dieťaťa),
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie
 • posteľné prádlo – oblečenie na vankúš (cca 45×60), oblečenie na paplón (paplón má rozmery  80×110 cm) a plachtu na matrac , v prípade potreby aj gumenú plachtu
 • detský uterák (zavesiť v umývárke k značke dieťaťa, korenšpondujúcej so značkou na skrinke v šatni).
 • Všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa (napr. centrofixou).
 • Pitie si deti do MŠ nenosia. Je zabezpečený pitný režim na triedach, aj v ŠJ.
 • Upozornenie: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky (bez plienok)
 • Dieťa je potrebné priniesť do MŠ ráno medzi 6:30 a 8. hodinou a vybrať z MŠ od 11:50 hod. do 12:20 hod. alebo v čase od 14:45 hod. do 17:00 hod.
 • Príchod dieťaťa po 8:00 hod. je povinný nahlásiť zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu, do 8:00 hod. telefonicky (č.t. 055/6220284)
 • Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať do materskej školy  získate od učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa zaradené.
 • Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať ho môžu osoby na zozname, ktoré rodičia splnomocnia vybrané osoby. (ideálne plnoleté).

Rodič podpisuje pri nástupe do MŠ bezinfekčnosť, bezpríznakovosť od 01.09.2023 už nie.

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude prerušená v termíne od 01.08. do 31.08.2023. 

Náhradná MŠ bola MŠ Hrnčiarska od 01.08.203 do 25.08.2023.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto – časť úľava na školnom a režijných nákladoch (50%)

Nárok na úľavu 50 % z poplatku školného a režijných nákladov má zákonný zástupca dieťaťa v prípade, ak žije dieťa v jednej domácnosti len s jedným rodičom – samoživiteľom, ktorého jediný príjem neprekročí výšku 700 €. Zákonný zástupca dieťaťa predloží k úľave zo školného a režijných nákladov potvrdenie o výške príjmu a čestné vyhlásenie o tom, že je poberateľom jedného príjmu.

V mesiaci júl budeme v prázdninovom režime, od 03.07.2023 do 31.07.2023. Budú u nás aj deti z MŠ Hrnčiarska 1, Košice.

Prosím rodičov, aby vážny záujem o MŠ nahlásili p. učiteľkám.

Školský rok 2023-2024 začína 04.09.2023.

Ďakujem. Eva Pačaiová, r.š. 

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.