Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola Rumanova 4 je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

PROFIL MŠ RUMANOVA  4, KOŠICE-STARÉ MESTO na UVO.gov.sk:

Zobraziť profil na uvo.gov.sk

K stiahnutiu

PVO.pdf

https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel-2b0.html

Prehľad o Verejnom obstarávaní

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH v zmysle § 102 Zák. 25/2006 Z.z. v platnom znení

K stiahnutiu

Súhrnná správa II. Q 2021

Súhrnná správa 3/2018

Aktuálne verejné súťaže

K stiahnutiu

——————————————————————————————————

zadanie zákazky – prieskumom trhu

K stiahnutiu