ZRŠ a RŠ na rok 2023/202

 

Zoznam členov združenia rodičov pri MŠ Rumanova 4 a Rady školy

Rada školy

Za zriadovateľa:      

Ing. Eva Hulmečíková

 Vladimír Eperješi

 MUDr. Pavol Priester

Mgr. Ľubomír Grega, MBA

Za rodičov :   

Ing. Denisa Vašková

Mgr. Lenka Peyloubet

Ing. Dorota Benková

Mgr. Mária Prevozňáková

Pedagogickí zamestnanci:

Katarína Bučková

Monika Kollárová /zastup. predsedu RŠ/

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Slavomíra Čulláková

 

SRRZ – RZ pri MŠ Rumanova

Predseda:

1. JUDr. Veronika Merreiderová    (3.trieda)

Členovia:

2. Ing. Zuzana Blaszczyk   (2.tr.)

3. Ing. Natália Klimová  (1. trieda)

4. Ing. Branislav Duleba, PhD.  (1. tr.)

5. Ing. Veronika Somoši (2.tr.)

6. Alexandra Zozuľáková (3. tr.)