ZRŠ a RŠ na rok 2017/2018

 

Zoznam členov združenia rodičov pri MŠ Rumanova 4

 

Rada školy

Za zriadovateľa:

 

Za rodičov :

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

Nepedagogickí zamestnanci: